Monthly Archives: Kasım 2011

Anayasa Tartışmaları 17: Anayasa Düşmanlığı

Mevcut anayasaya karşı duyulan düşmanlığı yaratan, farklı coğrafî bölgelerde yaşayanların hayata bakış açılarındaki farklar, hayattan beklentileri arasındaki farklar. 1923’ten bu yana farklı illerde yaşayanların çıkarları arasında benzerlik sağlama çabaları gereken sonucu vermedi. Benzerlik sağlama çabaları yanlış boyutlarda yürütüldüğü için yanlış … Okumaya devam et

Uncategorized içinde yayınlandı | ile etiketlendi | Yorum bırakın

Anayasa Tartışmaları 16: 3. Kısım 3. Bölüm

Mevcut anayasanın 3. Kısım 3. Bölüm’de nelerin değişmesi gerekiyor?  ÜÇÜNCÜ KISIM Cumhuriyetin Temel Organları ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yargı I. Genel hükümler A. Mahkemelerin bağımsızlığı MADDE 138.– Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir … Okumaya devam et

Uncategorized içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Anayasa Tartışmaları 15: 3. Kısım 2. Bölüm

Mevcut anayasanın 3. Kısım 2. Bölüm’de nelerin değişmesi gerekiyor?   ÜÇÜNCÜ KISIM Cumhuriyetin Temel Organları İKİNCİ BÖLÜM Yürütme   I. Cumhurbaşkanı A. Nitelikleri ve tarafsızlığı MADDE 101.- (Değişik: 31/5/2007-5678/4 md.) Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış Türkiye Büyük … Okumaya devam et

Uncategorized içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Anayasa Tartışmaları 14: 3. Kısım 1. Bölüm

Mevcut anayasanın 3. Kısım 1. Bölüm’ünde nelerin değişmesi gerekiyor?    ÜÇÜNCÜ KISIM Cumhuriyetin Temel Organları BİRİNCİ BÖLÜM Yasama I. Türkiye Büyük Millet Meclisi A. Kuruluşu MADDE 75.– (Değişik: 17.5.1987 – 3361/2 md; 23.7.1995 – 4121/8 md.) Türkiye Büyük Millet Meclisi … Okumaya devam et

Uncategorized içinde yayınlandı | , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Anayasa Tartışmaları 13: 2. Kısım 4. Bölüm

Mevcut anayasanın 2. Kısım 4. Bölüm’de değişmesi gereken ne var? İKİNCİ KISIM Temel Haklar ve Ödevler DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Siyasî Haklar ve Ödevler I. Türk vatandaşlığı MADDE 66.– Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür. Türk babanın veya Türk … Okumaya devam et

Uncategorized içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Anayasa Tartışmaları 12: 2. Kısım 3. Bölüm

Mevcut anayasanın 2. Kısım 3. Bölüm’de ne değişiklik yapılması gerekiyor? İKİNCİ KISIM Temel Haklar ve Ödevler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler  I. Ailenin korunması ve çocuk hakları* MADDE 41.– (Değişik: 3.10.2001-4709/17 md.) Aile, Türk toplumunun temelidir ve … Okumaya devam et

Uncategorized içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Anayasa Tartışmaları 11: 2. Kısım 2. Bölüm

Mevcut anayasamızın 2. Kısım 2. Bölümü’nde ne değişiklik yapılması gerekiyor? İKİNCİ KISIM Temel Haklar ve Ödevler İKİNCİ BÖLÜM Kişinin Hakları ve Ödevleri  I. Kişinin dokunulmazlığı, maddî ve manevî varlığı MADDE 17.– Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme … Okumaya devam et

Uncategorized içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Anayasa Tartışmaları 10: 2. Kısım 1. Bölüm

Mevcut anayasamızın 2. Kısım 1. Bölümü’ndeki maddelerde ne değişiklik yapılması gerekiyor? İKİNCİ KISIM Temel Haklar ve Ödevler BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler  I. Temel hak ve hürriyetlerin niteliği MADDE 12.– Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir. … Okumaya devam et

Uncategorized içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Anayasa Tartışmaları 9: Anayasa 1. Kısım

Mevcut Anayasa’daki Birinci Kısımda değişmesi gereken ne var? BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli MADDE 1.– Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir. II. Cumhuriyetin nitelikleri MADDE 2.– Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk … Okumaya devam et

Uncategorized içinde yayınlandı | , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Anayasa Tartışmaları 8: Başlangıç

Mevcut anayasamızın başlangıç kısmında değişmesi gereken ne var? BAŞLANGIÇ (Değişik: 23.7.1995-4121/1 md.) Türk Vatanı ve Milletinin ebedî varlığını ve Yüce Türk Devletinin bölünmez bütünlüğünü belirleyen bu Anayasa, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, ölümsüz önder ve eşsiz kahraman Atatürk’ün belirlediği milliyetçilik anlayışı ve … Okumaya devam et

Uncategorized içinde yayınlandı | , ile etiketlendi | Yorum bırakın