Tag Archives: 2. kısım

Anayasa Tartışmaları 13: 2. Kısım 4. Bölüm

Mevcut anayasanın 2. Kısım 4. Bölüm’de değişmesi gereken ne var? İKİNCİ KISIM Temel Haklar ve Ödevler DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Siyasî Haklar ve Ödevler I. Türk vatandaşlığı MADDE 66.– Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür. Türk babanın veya Türk … Okumaya devam et

Uncategorized içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Anayasa Tartışmaları 12: 2. Kısım 3. Bölüm

Mevcut anayasanın 2. Kısım 3. Bölüm’de ne değişiklik yapılması gerekiyor? İKİNCİ KISIM Temel Haklar ve Ödevler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler  I. Ailenin korunması ve çocuk hakları* MADDE 41.– (Değişik: 3.10.2001-4709/17 md.) Aile, Türk toplumunun temelidir ve … Okumaya devam et

Uncategorized içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Anayasa Tartışmaları 11: 2. Kısım 2. Bölüm

Mevcut anayasamızın 2. Kısım 2. Bölümü’nde ne değişiklik yapılması gerekiyor? İKİNCİ KISIM Temel Haklar ve Ödevler İKİNCİ BÖLÜM Kişinin Hakları ve Ödevleri  I. Kişinin dokunulmazlığı, maddî ve manevî varlığı MADDE 17.– Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme … Okumaya devam et

Uncategorized içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Anayasa Tartışmaları 10: 2. Kısım 1. Bölüm

Mevcut anayasamızın 2. Kısım 1. Bölümü’ndeki maddelerde ne değişiklik yapılması gerekiyor? İKİNCİ KISIM Temel Haklar ve Ödevler BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler  I. Temel hak ve hürriyetlerin niteliği MADDE 12.– Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir. … Okumaya devam et

Uncategorized içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın