Tag Archives: 3. kısım

Anayasa Tartışmaları 16: 3. Kısım 3. Bölüm

Mevcut anayasanın 3. Kısım 3. Bölüm’de nelerin değişmesi gerekiyor?  ÜÇÜNCÜ KISIM Cumhuriyetin Temel Organları ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yargı I. Genel hükümler A. Mahkemelerin bağımsızlığı MADDE 138.– Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir … Okumaya devam et

Uncategorized içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Anayasa Tartışmaları 15: 3. Kısım 2. Bölüm

Mevcut anayasanın 3. Kısım 2. Bölüm’de nelerin değişmesi gerekiyor?   ÜÇÜNCÜ KISIM Cumhuriyetin Temel Organları İKİNCİ BÖLÜM Yürütme   I. Cumhurbaşkanı A. Nitelikleri ve tarafsızlığı MADDE 101.- (Değişik: 31/5/2007-5678/4 md.) Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış Türkiye Büyük … Okumaya devam et

Uncategorized içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın