Tag Archives: 7. kısım

Anayasa Tartışmaları 22: 7. Kısım

YEDİNCİ KISIM Son Hükümler  I. Anayasanın değiştirilmesi, seçimlere ve halkoylamasına katılma MADDE 175.– (Değişik: 17.5.1987 – 3361/3 md.) Anayasanın değiştirilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte biri tarafından yazıyla teklif edilebilir. Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki teklifler Genel Kurulda … Okumaya devam et

Uncategorized içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın